Hãy cho biết khí hậu khác với thời tiết như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Thời tiết và khí hậu

  • Hãy cho biết khí hậu khác với thời tiết như thế nào?

Bài làm:

Thời tiết và khí hậu đều là những hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương cụ thể. Tuy nhiên, hai hiện tượng này có một số điểm khác nhau. Cụ thể đó là:

  • Thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ và hay thay đổi.
  • Khí hậu diễn ra trong thời gian dài, có tính quy luật. Khí hậu diễn ra trong phạm vi rộng và khá ổn định.
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều