Trình bày tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp? Hãy kể tên các tầng lớp xã hội trong thành bang A-ten

  • 1 Đánh giá

2. Tổ chức nhà nước thành bang

  • Trình bày tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp
  • Hãy kể tên các tầng lớp xã hội trong thành bang A-ten

Bài làm:

Tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp:

  • Các thành bang ở Hy Lạp ra đời từ thế kỉ VIII đến hết thế kỉ VI TCN, trong đó lớn nhất là bang Xpác-ta và A-ten.
  • Các bang có đường biên giới lãnh thổ, có chính quyền, quân đội, luật pháp, hệ thống kinh tế, tiền tệ và thần bảo hộ riêng.
  • Thiết chế chính trị, tổ chức nhà nước mỗi bang không giống nhau.

Các tầng lớp xã hội trong thành bang A-ten:

  • quý tộc chủ nô
  • nông dân
  • người làm công thương nghiệp (chủ xưởng, chủ thuyền, thương nhân...)
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều