Dựa vào sơ đồ hình 12.3, hãy trình bày và nhận xét về tổ chức Nhà nước Văn Lang

  • 1 Đánh giá

2. Tổ chức nhà nước Văn Lang

? Dựa vào sơ đồ hình 12.3, hãy trình bày và nhận xét về tổ chức Nhà nước Văn Lang

Bài làm:

Tổ chức nhà nước Văn Lang gồm:

  • Hùng Vương là người đứng đầu nắm mọi quyền hành, giúp việc có các Lạc hầu
  • Dưới vua có 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng.
  • Dưới bộ là chiềng, chạ, đứng đầu chiềng, chạ là Bồ chính.

=> Nhận xét: nhà nước Văn Lang tuy còn sơ khai nhưng đó là một tổ chức quản lí đất nước bước đầu có hệ thống, đánh dấu giai đoạn mở đầu thời kì dựng nước.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021