Dưới đây là một đoạn hội thoại giữa bạn Huy và chị:

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dưới đây là một đoạn hội thoại giữa bạn Huy và chị:

- Chị bạn Huy: Cuối tháng 12 chị sẽ đi công tác ở Ô-xtrây-li-a hai tuần nhé Huy.

- Bạn Huy: Chị nhớ mang theo nhiều áo ấm vào nhé. Cuối tháng 12 sẽ rét lắm đấy.

- Chị bạn Huy: Không lo đâu em, cuối tháng 12 thì Ô- xtrây-li-a lại nóng rồi.

Theo em, chị bạn Huy nói đúng không? Vì sao?

Câu 3: Tục ngữ ta có câu:

Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối

Em hiểu như thế nào về câu tục ngữ trên?

Trong ba thành phố Hà Nội (), Huế ($16^{0}24'B$) và Thành phố Hồ Chí Minh ($10^{0}47'B$), hiện tượng nêu trong câu tục ngữ trên thể hiện rõ nhất ở thành phố nào? Tại sao?

Bài làm:

Câu 2: Theo em, chị bạn Huy nói đúng vì Ô-xtrây -li-a thuộc Nam bán cầu. Mà vào tháng 12, Nam bán cầu được mặt trời nên nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt. Vì vậy lúc này Nam bán cầu là mùa nóng -> Ô-xtrây -li-a là mùa nóng.

Câu 3: Câu tục ngữ liên quan đến hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.

  • Tháng 5 là thời kì mùa hè ở Việt Nam ( bán cầu Bắc), lúc này bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến Bắc xuống Xích đạo nên ngày dài hơn đêm.
  • Tháng 10 là thời kì mùa đông ở Việt Nam (bán cầu Bắc), lúc này bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến Nam xuống Xích đạo nên có ngày ngắn hơn đêm.

Trong ba thành phố Hà Nội (), Huế ($16^{0}24'B$) và Thành phố Hồ Chí Minh ($10^{0}47'B$), hiện tượng nêu trong câu tục ngữ trên thể hiện rõ nhất ở thành phố Hà Nội vì Hà Nội có vĩ tuyến xa xích đạo hơn so với Huế và TP. HCM. Và khi càng xa xích đạo thì độ dài ngày đêm chênh lệch càng nhiều.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021