Quan sát hình 7.1 hãy: Mô tả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

  • 1 Đánh giá

Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Quan sát hình 7.1 hãy:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 7: Chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

  • Mô tả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
  • Nhận xét trục của Trái Đất trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời

Bài làm:

  • Mô tả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: Trái đất chuyển động quanh Mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình Elip gần tròn.
  • Nhận xét: Khi chuyển động quanh Mặt trời, trục Trái Đất nghiêng một góc không đổi là so với mặt phẳng quỹ đạo và không đổi trong suốt quá trình chuyển động.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều