Quan sát các hình 14.6, 14.7 và đọc thông tin, hãy cho biết những chuyển biến về kinh tế của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc

  • 1 Đánh giá

2. Những chuyển biến về kinh tế, xã hội, văn hóa trong thời Bắc thuộc

Những chuyển biến về kinh tế

? Quan sát các hình 14.6, 14.7 và đọc thông tin, hãy cho biết những chuyển biến về kinh tế của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

Bài làm:

Những chuyển biến về kinh tế của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc

  • Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành... vào trong trồng trọt và chăn nuôi.
  • Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.
  • Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía...
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều