Dựa vào lược đồ hình 7.2 và đọc thông tin, hãy nêu những nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng

  • 1 Đánh giá

1. Điều kiện tự nhiên ở lưu vực sông Ấn và sông Hằng

Câu hỏi trang 32 sgk cánh diều

  • Dựa vào lược đồ hình 7.2 và đọc thông tin, hãy nêu những nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 7: Ấn Độ cổ đại

  • Điều kiện tự nhiên đó ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ?

Bài làm:

Những nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng:

  • Phía Bắc là những dãy núi cao như bức tường thành
  • Phía Tây và phía Đông là những đồng bằng trù phú
  • Ở sông Hằng chịu sự tác động của gió mùa, mưa nhiều...

=> Lưu vực sông Ấn và sông Hằng hằng năm được bồi đắp phù sa, có sự tác động của gió mùa nên rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều