Quan sát hình 24.4, hãy cho biết năm 2018 trên thế giới có bao nhiêu thành phố có quy mô dân số từ 5 triệu người trở lên.

 • 1 Đánh giá

Sự phân bố các thành phố lớn trên thế giới

Quan sát hình 24.4, hãy cho biết năm 2018 trên thế giới có bao nhiêu thành phố có quy mô dân số từ 5 triệu người trở lên.

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Quan sát hình 24.5 hãy:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

 • Kể tên một số thành phố lớn ở châu Á có số dân từ 20 triệu người trở lên
 • Kể tên ba thành phố bất kì trên thế giới có số dân từ 20 triệu người trở lên. Các thành phố đó thuộc quốc gia nào?

Bài làm:

Năm 2018, trên thế giới có:

 • Từ 5 - dưới 10 triệu người: 51 thành phố
 • Từ 10 - dưới 15 triệu người: 19 thành phố
 • Từ 15 - dưới 20 triệu người: 6 thành phố
 • Trên 20 triệu người: 9 thành phố

=> Năm 2018, trên thế giới có: 85 thành phố có quy mô dân số từ 5 triệu người trở lên.

Quan sát hình 24.5:

 • Tên một số thành phố lớn ở châu Á có số dân từ 20 triệu người trở lên: Đắc-ca, Thượng Hải, Tô-ky-ô, Bắc Kinh, Trùng khánh, Mum-bai.
 • Tên ba thành phố bất kì trên thế giới có số dân từ 20 triệu người trở lên:
  • Cai - rô của nước Ai- Cập
  • Xao Pao - lô của nước Bra - xin
  • Mê -hi -cô Xi -ti của nước Mê -hi -cô
 • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều