Quan sát sơ đồ hình 3.1 và cho biết quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất.

  • 2 Đánh giá

Phần mở đầu

Năm 1978, các nhà khảo cổ học đã phát hiện tại La-e-tô-li của Tan-da-ni-a (thuộc Đông Phi) các dấu chân người để lại trên tro bụi của núi lửa, có niên đại khoảng 3.7 triệu năm. Những dấu vết đặc biệt này được các nhà khoa học đặt tên là "Dấu chân vĩ đại châu Phi”.

Đây là mội trong những dấu tích về sự xuất hiện đầu tiên của con người trên Trái Đất. Vậy quá trình tiến hoá của bài người đã diễn ra như thế nào? Trên lãnh thổ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á dấu tích của Người lối cổ được tìm thấy ở những đâu?

1. Qúa trình tiến hóa từ vượn người thành người

? (trang 14 sgk cánh diều)

  • Quan sát sơ đồ hình 3.1 và cho biết quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất. Nêu đặc điểm tiến hóa về cấu tạo cơ thể của vượn người. Người tối cổ, Người tinh khôn.

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

  • Những phát hiện khảo cổ về "Người Nê-an-đéc-tan" (hình 3.2), "Cô gái Lu-cy" (hình 3.3) có ý nghĩa như thế nào trong việc giải thích nguồn gốc và quá trình tiến hóa của loài người?

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người [Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

Bài làm:

  • Qúa trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất gồm: Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.
  • Đặc điểm cụ thể:
Vượn ngườiNgười tối cổNgười tinh khôn
Thời gianKhoảng 5 - 6 triệu năm trướcKhoảng 4 triệu năm trướcKhoảng 150 000 năm trước
Đặc điểmCó thể đi bằng hai chi sauHoàn toàn đi đứng bằng hai chân.Hình dáng, cấu tạo cơ thể cơ bản giống người ngày nay, còn được gọi là "người hiện đại".
Thể tích hộp sọkhoảng 400 khoảng 1 200 khoảng 1 400
  • Những phát hiện khảo cổ về "Người Nê-an-đéc-tan" (hình 3.2), "Cô gái Lu-cy" (hình 3.3) có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải thích nguồn gốc và quá trình tiến hóa của loài người.

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều