Hãy cho biết một số biện pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm nước sông, hồ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy cho biết một số biện pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm nước sông, hồ?

Câu 4: Hãy lấy ví dụ để thấy được việc sử dụng kết hợp nước sông, hồ ở nước ta?

Bài làm:

Câu 3: Biện pháp hạn chế ô nhiễm nước sông, hồ:

  • Cần có những biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt đúng cách, hợp vệ sinh để tránh gây ô nhiễm nguồn nước
  • Nước thải từ các khu công nghiệp, y tế cần phải xử lý cẩn thận, đúng theo quy định trước khi xả thải ra môi trường bên ngoài.
  • Sử dụng tiết kiệm nước và biết tận dụng những nguồn nước tự nhiên như nước mưa.
  • Hướng đến nông nghiệp xanh, hạn chế thuốc trừ sâu, diệt cỏ.
  • Mỗi chúng ta tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ nguồn nước sạch.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021