Hãy viết tọa độ địa lí của điểm B, C trong hình 1.3 và điểm H, K trong hình 1.4

  • 1 Đánh giá

Tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ

? Hãy viết tọa độ địa lí của điểm B, C trong hình 1.3 và điểm H, K trong hình 1.4

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

Bài làm:

Trong hình 1.3, tọa độ địa lí của:

  • Điểm B: (, $110^{0}Đ$)
  • Điểm C: (, $10^{0}T$)

Trong hình 1.4, tọa độ địa lí của:

  • Điểm H là: (, $40^{0}Đ$)
  • Điểm K là: (, $20^{0}Đ$)
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều