Căn cứ vào thông tin nào trong đoạn trích trên

  • 1 Đánh giá

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Phần mở đầu (trang 10 sgk cánh diều)

"Canh Tuất, Thuận Thiên năm thứ 1 (1010)... Mùa thu, tháng 7, vua dời đô từ thành Hoa Lư sang kinh đô lớn là Đại La của Kinh phủ. Thuyền tạm đỗ ở dưới thành, có rồng vàng hiện ra ở thuyền ngự, vì thế đổi gọi là thành Thăng Long"

(Đại Việt sử kí toàn thư - Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê)

Căn cứ vào thông tin nào trong đoạn trích trên để biết được sự kiện này đã diễn ra trong lịch sử?

Bài làm:

Để biết được sự kiện này đã diễn ra trong lịch sử, ta căn cứ vào thông tin: Canh Tuất, Thuận Thiên năm thứ 1 (1010),....

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều