Hãy kể tên các bộ phận của một dòng sông lớn. Lấy ví dụ?

  • 1 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Hãy kể tên các bộ phận của một dòng sông lớn. Lấy ví dụ

Câu 2: Tại sao nói: Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước phụ thuộc vào chế độ mưa?

Bài làm:

Câu 1: Tên các bộ phận của một sông lớn là: phụ lưu và chi lưu

  • Phụ lưu là các sông đổ vào sông chính vào một con sông chính
  • Chi lưu là các sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.

Ví dụ: Sông Thái Bình

  • Phụ lưu: sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam
  • Chi lưu: Sông Kinh Thầy, Sông Lạch Tray, Sông Văn Úc

Câu 2: Khí hậu ở vùng nhiệt độ chia thành hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Trong khi đó, chế độ nước lại phụ thuộc vào lượng nước mưa. Do đó, mùa mưa chế độ nước nhiều và ngược lại mùa hạ chế độ nước ít => Ở vùng khí hậu nhiệt đới, chế độ nước phụ thuộc vào chế độ mưa.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều