Quan sát hình 24.1 hãy cho biết: Số dân trên thế giới năm 2018 là bao nhiêu tỉ người? Dân số thế giới tăng lên bao nhiêu tỉ người từ năm 1804 đến năm 2018?

  • 1 Đánh giá

Quy mô dân số thế giới

Quan sát hình 24.1 hãy cho biết:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

  • Số dân trên thế giới năm 2018 là bao nhiêu tỉ người?
  • Dân số thế giới tăng lên bao nhiêu tỉ người từ năm 1804 đến năm 2018?

Bài làm:

Quan sát biểu đồ quy mô dân số thế giới hình 24.1 em thấy:

  • Số dân trên thế giới năm 2018 là 7,6 tỉ người
  • Số dân thế giới từ năm 1804 đến năm 2018 tăng lên số tỉ người là: 7,6 - 1,0 = 6,6 (tỉ người)
  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều