Hãy xác định sự phân bố của "Vành đai lửa Thái Bình Dương" trên hình 9.3

  • 1 Đánh giá

Núi lửa và động đất

  • Hãy xác định sự phân bố của "Vành đai lửa Thái Bình Dương" trên hình 9.3
  • Hãy xác định các đới động đất trên thế giới ở hình 9.3

Bài làm:

  • Sự phân bố của "Vành đai lửa Thái Bình Dương": kéo dài từ Niu Di-Lân, qua Nhật Bản, A-lax-ca, trải suốt bờ Tây của Bắc Mỹ và Nam Mỹ.
  • Các đới động đất trên thế giới ở hình 9.3:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Các mảng kiến tạp. Núi lửa và động đất

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021