[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII trang 36 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Trung Quốc là một trong những trung tâm văn minh lớn của thế giới thời cổ đại. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, những nhà nước đầu tiên đã ra đời dọc theo lưu vực các dòng sông lớn. Trung Quốc có nhiều nhà tư tưởng lớn với những học thuyết có ảnh hưởng rộng rãi và còn giá trị cho đến hiện nay.

Điều kiện tự nhiên đã tác động như thế nào đến sự hình thành nên văn minh Trung Quốc? Quá trình thống nhất vả xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã dẫn ra như thế nào? Những thánh tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc là gì?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điều kiện tự nhiên

? Quan sát lược đồ hình 8.1 và hình 8.2, đọc thông tin, hãy nêu những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Qúa trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng

  • Quan sát ược đồ hình 8.3, hãy vẽ sơ đồ các mốc thời gian chủ yếu trong tiến trình Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

  • Quan sát sô đồ hình 8.5 và cho biết xã hội phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng gồm những giai cấp chính nào?

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

=> Xem hướng dẫn giải

3. Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy

? Dựa vào sơ đồ hình 8.6, hãy kể tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy.

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

=> Xem hướng dẫn giải

4. Một số thành tựu của văn minh Trung Quốc

? Dựa vào các hình từ 8.7 đến 8.12 và đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 39, 40, 41, hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Điều kiện tự nhiên có những thuận lợi gì cho sự hình thành nền văn minh Trung Quốc?

Câu 2: Tần Thủy Hoàng đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu một thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời cổ đại

=> Xem hướng dẫn giải


  • 73 lượt xem