Dựa vào sơ đồ hình 8.6, hãy kể tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy

 • 1 Đánh giá

3. Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy

? Dựa vào sơ đồ hình 8.6, hãy kể tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy.

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Bài làm:

Tên các thời kì và các triều đại phong kiến Trung Quốc từ nhà Hán đến nhà Tùy:

 • Các thời kì:
  • Thời tam quốc (Ngụy - Thục - Ngô) (220 - 280)
  • Thời Nam - Bắc triều (420 - 518)
 • Các triều đại:
  • Nhà Hán (206 TCN - 220)
  • Nhà Tấn (280 - 420)
  • Nhà Tùy (518 - 618)
 • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều