Quan sát hình 7.4, hãy nhận xét độ dài ngày - đêm ở hai chí tuyến vào ngày 22/6

  • 1 Đánh giá

Hiện tượng ngày - đêm dài ngắn theo mùa

Quan sát hình 7.4, hãy nhận xét độ dài ngày - đêm ở hai chí tuyến vào ngày 22/6

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 7: Chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

Quan sát hình 7.5, hãy chứng minh càng xa xích đạo, vào mùa nóng, ngày dài đêm ngắn, còn vào mùa lạnh, ngày ngắn đêm dài.

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 7: Chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

Bài làm:

Nhận xét độ dài ngày - đêm ở hai chí tuyến ngày 22/6:

  • Chí tuyến Bắc: Bị che khuất nên có đêm dài nhất trong năm.
  • Chí tuyến Nam: Được Mặt trời chiếu sáng nên có ngày dài nhất trong năm.

Chứng minh: Do trục Trái Đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo trong khi chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt trời, nên vòng phân chia sáng – tối thường xuyên thay đổi, tạo nên hiện tượng ngày đêm dài, ngắn khác nhau. Càng xa xích đạo thì thời gian ngày và đêm càng chênh lệch.

Vào mùa hạ, càng đi về phía cực ngày càng dài ra và đêm ngăn lại. Mùa đông ngược lại, càng đi về phía cực thì độ chênh lệch ngày đêm càng lớn.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều