[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 16: Thực hành đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 16: Thực hành đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa trang 162 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Đọc lược đồ khí hậu

Đọc hình 16.1, hãy:

a. So sánh nhiệt độ trung bình tháng 1 của các địa điểm: Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh

b. Nhận xét về nhiệt độ trung bình tháng 1 của nước ta

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 16: Thực hành đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

Trả lời:

Nhiệt độ trung bình tháng 1 của:

 • Hà Nội: - $18 ^{0}C$
 • Huế: - $20 ^{0}C$
 • TP. Hồ Chí Minh: >

=> Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng dần từ Hà Nội đến Huế đến TP. Hồ Chí Minh

Đọc biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

Dựa vào các biểu đỏ nhiệt độ - lượng mưa ở các địa điểm Hà Nội (Việt Nam), Pa-lec-mô (T-ta-li-a), Hon-man (Ca-na-đa) đưới đây, hãy:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 16: Thực hành đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

a) Nhận xét về chế độ nhiệt của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

b) Nhận xét về chế độ mưa của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

c) Xác định các đới khí hậu của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

Trả lời:

a. Nhận xét: chế độ nhiệt độ của các điểm khác nhau. Cụ thể là:

 • Hà Nội nhiệt độ từ 18 - 30 độ C
 • Pa-lec-mô nhiệt độ từ 10 - 25 độ C
 • Hon-man nhiệt độ trung bình từ -25 - 8 độ C

b. Nhận xét: Chế độ mưa của các điểm khác nhau. Cụ thể là:

 • Hà Nội mưa quanh năm, cao nhất từ tháng 5 -> tháng 9 trên 150mm
 • Pa-lec-mô mưa ít, những tháng mưa nhiều nhất là từ tháng 10 -> tháng 2 với khoảng 100mm.
 • Hon -man mưa rất ít, từ tháng 7 -> tháng 10 mưa nhiều nhất khoảng 15 - 20mm.

c. Xác định đới khí hậu:

 • Hà Nội: Nhiệt đới
 • Pa-lec-mô: Ôn đới
 • Hon-man:Hàn đới

 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021