[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản trang 148 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc lát cắt địa hình

Đoạn thẳng nối từ A đến B là lát cắt địa hình ở khu vực này. Quan sát lát cắt A - B, trả lời các câu hỏi sau:

  • Lát cắt A - B được cắt theo hướng nào?
  • Điểm cao nhất của lát cắt là bao nhiêu mét? Điểm thấp nhất của lát cắt là bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Nội dung thực hành:

Đọc lược đồ địa hình

Quan sát hình 12.1, trả lời các câu hỏi sau:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

  • Khu vực này có dạng địa hình gì?
  • Độ cao lớn nhất của địa hình ở khu vực này là bao nhiêu mét?
  • Sông Nậm Rốm bắt nguồn ở độ cao bao nhiêu mét?
  • Các bản làng nằm tập trung ở độ cao khoảng bao nhiêu mét?
  • Hướng nghiêng của địa hình là hướng nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều