Hãy vẽ sơ đồ thể hiện các thành phần của đất? Quan sát hình 21.2, hãy kể tên các tầng đất

 • 1 Đánh giá

Lớp đất trên Trái Đất

 • Hãy vẽ sơ đồ thể hiện các thành phần của đất?
 • Quan sát hình 21.2, hãy kể tên các tầng đất

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

Bài làm:

 • Sơ đồ thể hiện thành phần đất:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

 • Tên các tầng đất từ trên xuống là:
  • Tầng thảm mục
  • Tầng mùn
  • Tầng tích tụ
  • Tầng đá mẹ
  • Tầng đá gốc
 • 112 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều