Quan sát các hình từ 5.1 đến 5.4 và đọc thông tin, hãy: Trình bày quá trình phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy

 • 1 Đánh giá

1. Sự phát hiện ra kim loại và chuyển biến về kinh tế cuối thời nguyên thủy

? (trang 23 sgk cánh diều)

Quan sát các hình từ 5.1 đến 5.4 và đọc thông tin, hãy:

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

 • Trình bày quá trình phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy
 • Nêu ra vai trò của kim loại đối với sản xuất và đời sống của con người cuối thời nguyên thủy.

Bài làm:

 • Quá trình phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy:
  • Ban đầu, con người nhặt được những khối đồng nguyên chất (đồng đỏ) bị nóng chảy và vón cục lại.
  • Từ thiên niên kỉ IV TCN, con người phát hiện và chế tác công cụ lao đồng bằng đồng đỏ, đồng thau.
  • Đến cuối thiên niên kỉ II - đầu thiên niên kỉ I TCN, con người biết chế tác công cụ lao động bằng sắt.
 • Nhờ có kim loại đã giúp diện tích canh tác nông nghiệp ngày càng mở rộng => năng suất lao động tăng, sản phẩm không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa.

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021