Quan sát hình 11.2 và hình 11.3, hãy tìm các đặc điểm khác nhau (đỉnh núi, sườn núi, thung lũng) giữa núi già và núi trẻ.

  • 1 Đánh giá

Các dạng địa hình

  • Quan sát hình 11.2 và hình 11.3, hãy tìm các đặcđiểm khác nhau (đỉnh núi, sườn núi, thung lũng) giữa núi già và núi trẻ.
  • Hãy kể tên hai đồng bằng bội tụ lớn ở nước ta hoặc trên thế giới.

Bài làm:

Các đặc điểm khác nhau của núi già và núi trẻ:

Núi giàNúi trẻ
Đỉnh núiĐỉnh trònĐỉnh nhọn
Sườn núiSườn thoảiSườn dốc
Thung lũngThung lũng rộngThung lũng sâu

Kể tên đồng bằng:

  • Hai đồng bằng bồi tụ lớn ở Việt Nam là: Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long
  • Hai đồng bằng bồi tụ lớn trên thế giới là: Đồng bằng Ấn - Hằng và đồng bằng Lưỡng Hà.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều