Quan sát hình 6.5, hãy cho biết: Ở bán cầu Bắc, các vật thể chuyển động lệch theo hướng nào so với hướng chuyển động thẳng ban đầu

  • 1 Đánh giá

Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể

Quan sát hình 6.5, hãy cho biết:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí

  • Ở bán cầu Bắc, các vật thể chuyển động lệch theo hướng nào so với hướng chuyển động thẳng ban đầu.
  • Ở bán cầu Nam, các vật thể chuyển động lệch theo hướng nào so với hướng chuyển động thẳng ban đầu.

Bài làm:

Quan sát hình 6.5 ta thấy:

  • Ở bán cầu Bắc, các vật thể chuyển động lệch bên phải so với hướng chuyển động thẳng ban đầu.
  • Ở bán cầu Nam, các vật thể chuyển động lệch bên trái so với hướng chuyển động thẳng ban đầu.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều