Vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét

  • 1 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét

Câu 2: Trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, em ấn tượng nội dung nào nhất. Trình bày hiểu biết của em về nội dung đó.

Câu 3: Ngày nay, những phong tục, tập quán, tín ngưỡng nào từ thời Văn Lang còn được người Việt lưu giữ?

Bài làm:

Câu 1: Sơ đồ nhà nước Văn Lang:

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 12: Nhà nước Văn Lang

=> Nhận xét: Mặc dù nhà nước Văn Lang còn rất sơ khơi nhưng nó đã đặt nền móng cho sự phát triển, đấu tranh chống giắc ngoại xâm của đất nước ta sau này.

Câu 2: Trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, em ấn tượng nhất với tục nhuộm răng đen.

Nhuộm răng là một trong những phong tục xưa của nhiều dân tộc ở Đông Á, như Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia và miền Nam Trung Quốc.

Theo các truyện cổ tích Việt Nam thì từ hàng nghìn năm trước người Việt đã có tục nhuộm răng. Theo truyền thuyết Việt Nam tục này đi cùng với tục xăm mình và ăn trầu.

Khoảng vào năm 1862, khi nền văn minh Tây phương xâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam, và nhất là đầu những năm của thế kỷ 20, tục này mới giảm mà dần dần mất hẳn.

Câu 3: Ngày nay, những phong tục, tập quán, tín ngưỡng từ thời Văn Lang còn được người Việt lưu giữ:

  • Tục làm bánh chưng, bánh giày ngày lễ tết
  • Tục thờ cúng tổ tiên, một số nơi thờ cúng các vị thần.
  • Nông nghiệp gắn liền với nghề trồng lúa nước
  • Chôn người chết, ăn trầu, xăm hình
  • Thuật luyện kim, làm gốm....
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều