Quan sát hình 1.2, hãy cho biết: Vĩ tuyến nào là dài nhất. Vĩ tuyến nào là ngắn nhất

  • 1 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Quan sát hình 1.2, hãy cho biết:

  • Vĩ tuyến nào là dài nhất. Vĩ tuyến nào là ngắn nhất
  • Độ dài của kinh tuyến gốc so với các kinh tuyến khác như thế nào?

Câu 2: Quan sát hình 1.3, hãy xác định và ghi lại tọa độ địa lí của các điểm D, E.

Câu 3: Sử dụng quả địa cầu, hãy xác định tọa độ địa lí của thủ đô và ghi lại tọa độ đã xác định được.

Bài làm:

Câu 1: Quan sát hình 2.1 ta thấy:

  • Vĩ tuyến dài nhất là vĩ tuyến gốc (hay được gọi là đường xích đạo)
  • Hai vĩ tuyến ngắn nhất là hai vĩ tuyến gần với cực Bắc và cực Nam.
  • Độ dài của kinh tuyến gốc bằng độ dài của các kinh tuyến khác.

Câu 2: Tọa độ địa lí của

  • Điểm D là: (, $60^{0}Đ$)
  • Điểm E là: (, $30^{0}Đ$)

Câu 3: Xác định tọa độ địa lí của một số thủ đô: (Hs vận dụng và thực hành)

VD: Thủ đô của Việt Nam có tọa độ: Hà Nội (20độB, 105độĐ).

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều