Hãy nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu? Hãy kể một số giải pháp khác để ứng phó với biến đổi khí hậu

  • 1 Đánh giá

Biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

  • Hãy nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu?
  • Hãy kể một số giải pháp khác để ứng phó với biến đổi khí hậu

Bài làm:

Biểu hiện của biens đổi khí hậu:

  • Nhiệt độ trung bình của Trái Đất đang tăng dần lên
  • Sự nóng lên của Trái Đất làm cho băng tan, nước biển dâng
  • Thiên tai xảy ra thường xuyên, đột ngốt và bất thường....

Một số giải pháp khác để ứng phó với biến đổi khí hậu:

  • Theo dõi bản tin thời tiết hằng ngày
  • Diễn tập phòng tránh thiên tai, sơ tán kịp thời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
  • Tổ chức lại sản xuất và thay đổi thời vụ để giảm thiểu thiệt hại nếu thiên tai xảy ra...
  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều