Trình bày điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng có tác động đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ.

  • 1 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Trình bày điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng có tác động đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ.

Câu 2: Nêu những điểm chính của chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại

Bài làm:

Câu 1: Điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng có tác động đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ:

Ở phía bắc, Ấn Độ bị chắn bởi dãy núi Hymalaya.

Phía Tây và phía Đông là những vùng đồng bằng.

Hàng năm tới mùa tuyết tan, nước từ dãy Hymalaya theo hai con sông Ấn và sông Hằng lại đem phù sa tới bồi đắp cho những cánh đồng ở Bắc Ấn.

Nền văn minh ở lưu vực sông Ấn đã thấm đượm những tư tưởng và hình thức nghệ thuật mà về sau người ta xem như bản sắc tiêu biểu cho Ấn Độ.

=> Nền văn minh Ấn Độ là một nền văn minh nổi tiếng và thuộc về những nền văn minh cổ nhất thế giới.

Câu 2: Những điểm chính của chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại

  • Trong một nhà nước, người đứng đầu thống trị là Ra-ja (Vua).
  • Người khác đẳng cấp không được kết hôn với nhau
  • Người thuộc đẳng cấp dưới phải tôn kính những người thuộc đẳng cấp trên.
  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021