Vẽ sơ đồ tư duy về đời sống người nguyên thủy? Trình bày đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy ở Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Phần luyện tập (trang 21 sgk cánh diều)

Câu 1: Vẽ sơ đồ tư duy về đời sống người nguyên thủy?

Câu 2: Trình bày đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy ở Việt Nam

Bài làm:

Câu 1: Sơ đồ tư duy

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 4: Xã hội nguyên thủy

Câu 2: Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy ở Việt Nam

 • Đời sống vật chất:
  • Người nguyên thủy đã có những bước tiến trong chế tạo công cụ đá và sáng tạo thêm nhiều công cụ, vật dụng mới.
  • Họ biết trồng trọt và chăn nuôi gia sức, quần tụ thành thị tộc, bộ lạc.
 • Đời sống tinh thần:
  • Biết làm đồ trang sức bằng vỏ ốc, vỏ điệp.
  • Biết viết lên vách những hình mô tả cuộc sống.
 • 148 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều