Lấy ví dụ để chứng minh sinh vật trên Trái Đất rất đa dạng. Quan sát hình 22.2, hãy nêu giới hạn và đặc điểm của đới ôn hòa.

  • 1 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Lấy ví dụ để chứng minh sinh vật trên Trái Đất rất đa dạng

Câu 2: Quan sát hình 22.2, hãy nêu giới hạn và đặc điểm của đới ôn hòa.

Câu 3: Quan sát hình 22.2, hãy cho biết Việt Nam thuộc đới thiên nhiên nào?

Bài làm:

Câu 1: Sinh vật trên thế giới rất đa dạng. Chúng tồn tại ở trong đất, trong nước và trong không khí. Sự đa dạng đó được thể hiện ở sự đa dạng của thành phần loài. Theo thống kê, trên thế giới có khoảng 10 triệu đến 14 triệu loài sinh vật, trong đó có 4000 loài thú, hơn 6000 loài bò sát, hơn 9000 loài chim, 30000 loài cá, hơn 15000 loài thực vật trên cạn...

Câu 2: Giới hạn và đặc điểm của đới ôn hòa:

  • Giới hạn: Từ vĩ tuyến và $30^{0}N$ đến vĩ tuyến $60^{0}B$ và $60^{0}N$.
  • Đặc điểm đới ôn hòa:
    • Nhiệt độ trung bình, các mùa trong năm rõ rệt nên thiên nhiên cũng thay đổi theo mùa.
    • Thực vật chủ yếu là rừng lá kim, rừng hỗn hợp, rừng lá rộng, thảo nguyên...
    • Động vật đa dạng về cả số loài và số lượng mỗi loài.

Câu 3: Việt Nam thuộc đới thiên nhiên: Đới nóng

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021