Hãy xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1? Dựa vào bảng 19.1, hãy cho biết đại dương nào có diện tích lớn nhất? Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?

  • 1 Đánh giá

Biển và đại dương thế giới

  • Hãy xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

  • Dựa vào bảng 19.1, hãy cho biết đại dương nào có diện tích lớn nhất? Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất?

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

Bài làm:

  • Xác định bốn đại dương chính trong hình 19.1:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

  • Dựa vào bảng 19.1, em thấy:
    • Thái Bình Dương là đại dương có diện tích lớn nhất
    • Bắc Băng Dương là đại dương có diện tích nhỏ nhất
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều