Quan sát lược đồ hình 3.4, hãy: Nêu một số dấu tích của người tối cổ ở Việt Nam

  • 1 Đánh giá

3. Dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam

? (trang 16 sgk cánh diều)

Quan sát lược đồ hình 3.4, hãy:

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 3: Nguồn gốc loài người

  • Nêu một số dấu tích của người tối cổ ở Việt Nam
  • Nhận xét về phạm vi phân bố của các dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam.

Bài làm:

Một số dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam:

  • Ở Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn) phát hiện răng hóa thạch Người tối cổ (khoảng 400 000 - 300 000 năm trước).
  • Ở núi Đọ, Thanh Hóa phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 400 000 năm trước)
  • Ở An Khê (Gia Lai) phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 800 000 năm trước)
  • Ở Xuân Lộc (Đồng Nai) phát hiện công cụ bằng đá ghè đẽo thô sơ (khoảng 40 000 - 30 000 năm trước).

=> Các dấu tích Người tối cổ phân bố đều ở các nơi trên phạm vi nước Việt Nam. Điều này chứng tỏ, từ lâu đời, con người đã sinh sống và sinh hoạt ở trên mọi miền của đất nước ta.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều