Nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và ôn đới khác nhau như thế nào? Tại sao lại có sự khác nhau đó?

 • 1 Đánh giá

Một số đặc điểm của môi trường biển

 • Nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và ôn đới khác nhau như thế nào? Tại sao lại có sự khác nhau đó?
 • Quan sát hình 19.3, hãy cho biết các dòng biển nóng và dòng biển lạnh thường xuất phát từ khoảng vĩ độ nào và di chuyển đến khoảng vĩ độ nào?

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

Bài làm:

Nhiệt độ và độ muối của:

 • Vùng biển nhiệt đới: 25 - 30 độ C, độ muối cao
 • Vùng biển ôn đới: thấp hơn 25 độ C, độ muối thấp

=> Sở dĩ có sự khác nhau về nhiệt độ nước biển và độ muối là vì:

Nhiệt độ của lớp nước trên mặt biển và đại dương thay đổi theo vĩ độ. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ càng giảm dần.

Độ muối của các biển và đại dương khác nhau do tác động của các yếu tố:

 • Nhiệt độ nước biển, đại dương (các dòng hải lưu nóng, lạnh).
 • Lượng bay hơi nước.
 • Nhiệt độ môi trường không khí.
 • Lượng mưa.
 • Điều kiện địa hình (vùng biển, đại dương kín hay hở).
 • Số lượng nước sông đổ ra biển, đại dương.

Quan sát hình 19.3, em thấy:

 • Dòng biển nóng chảy từ xích đạo về các hướng các cực.
 • Dòng biển lạnh chuyển động từ 40 độ Bắc hoặc Nam về vùng xích đạo.
 • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021