Phiếu nhận xét môn lịch sử và địa lí 6 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách cánh diều - môn lịch sử và địa lí lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường: THCS Triệu Đà

Tổ: Văn – sử - địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Cánh diều

2.Nhómtácgiả:ĐỗThanhBìnhNguyễnViếtThịnh(Đồngtổngchủbiên); Trần Viết Lưu – Nguyễn Văn Minh – Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ biên).

3. Nhà xuất bản: Đại học sư phạm

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên: Nguyễn Thái Ngọc

2. Môn dạy: Lịch sử và địa lí

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Triệu Đà

4. Địa chỉ email: [email protected]

5. Số điện thoại liên hệ: 0986096598

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Tiêu chí 1: Sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

- Ngôn ngữ viết khoa học, cô đọng, dễ hiểu. Các quy định về chính tả, chữ viết, kí hiệu đúng theo quy định, thể hiện chính xác nội dung trình bày, phù hợp với HS.

- Nội dung bài học có: mục tiêu rõ ràng, phần giới thiệu vào bài học hấp dẫn, những kiến thức, kĩ năng đảm bảo những nội dung cần đạt về phẩm chất năng lực theo CT GDPT và cả các nội dung nâng cao; giúp người học rèn luyện khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng năng lực phẩm chất.

- Có hệ thống các bài tập vận dụng, trải nghiệm thực tiễn, hình thành năng lực giải quyết vấn đề cuộc sống; Tuy nhiên số lượng câu hỏi ít.

Tiêu chí 2:Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường

Nội dung SGK đảm bảo chính xác – khoa học, phù hợp với năng lực nhận thức của HS khá – giỏi; đảm bảo mục tiêu phân hóa HS; tuy nhiên lượng kiến thức dài và khá khó với học sinh

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thái Ngọc

  • 565 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều