[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc trang 82 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

"Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Đất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa..." mẹ thường hay kể

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn

Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc"

(Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm)

Trước âm mưu đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời Bắc Thuộc, người Việt đã đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc như thế nào?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Giữ gìn văn hóa dân tộc

? Qua các hình 16.2 và 16.3, hãy nêu tên một số nét văn hóa của người Việt Vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời kì Bắc thuộc.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Phát triển văn hóa dân tộc

? Quan sát các hình từ 16.4 đến 16.9 và đọc thông tin, hãy cho biết việc tiếp thu các yếu tố bên ngoài đến phát triển văn hóa dân tộc như thế nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của người Việt thời Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2: Những phong tục nào của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 48 lượt xem