[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 11: La Mã cổ đại

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 11: La Mã cổ đại trang 58 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Điều kiện tự nhiên

  • Điều kiện tự nhiên đã ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của nền văn minh La Mã?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tổ chức nhà nước La Mã cổ đại

  • Quan sát lược đồ 11.2 em hãy xác định địa bàn ban đầu của La Mã cổ đại và phạm vi lãnh thổ của La mã thời đế chế
  • Em hãy trình bày cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà nước đế chế ở La Mã cổ đại.

=> Xem hướng dẫn giải

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

  • Hãy chọn một thành tựu của người La Mã mà em ấn tượng nhất và lí giải sự lựa chọn đó
  • Em hãy sử dụng chữ số La Mã để thực hiện phép tính sau đây: 350+270.Em có nhận xét gì về việc dùng chữ số La Mã để tính toán?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy chỉ ra điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ.

2. Vì sao nói: Nhà nước đế chế La Mã thực chất là nền quân chủ khoác áo cộng hòa?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Theo em những thành tựu văn hóa nào của La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kì hiện đại?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 168 lượt xem