Dựa vào thông tin những tư liệu bên dưới, em hãy trình bàu những đặc trưng cơ bản về văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân Phù Nam.

  • 1 Đánh giá

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy xác định các mốc thời gian (theo thế kỉ) trong sơ đồ bên dưới về quá trình hình thành, phát triển và sụp đổ của vương quốc Phù Nam

2. Tổ chức xã hội của Phù Nam có gì giống và khác so với tổ chức xã hội của Champa?

Bài làm:

Xác định các mốc thời gian (theo thế kỉ) trong sơ đồ:

  • Thành lập: Cuối thế kỷ II (năm 192)
  • Phát triển: từ thế kỉ thứ III-V
  • Suy yếu: thế kỉ VI
  • Sụp đổ: Cuối thế kỉ X

So sánh tổ chức xã hội của Champa và Phù Nam

Giống nhau: vẫn theo thể chế vua đứng đầu, dưới vua có nhiều tầng lớp xã hội khác nhau như nông dân, quý tộc, thương nhân và thợ thủ công,....

Khác nhau:

Với Champa, nông nghiệp là chính nên nông dân chiếm phần lớp nhưng với Phù Nam do buôn bán, công nghiệp, ngoại thương phát triển nên tầng lớp quý tộc, thương nhân, thợ thủ công giữ vai trò quan trọng trong tổ chức xã hội của Phù Nam

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo