Quan sát hình 5.1, em hãy : Kể tên các hành tinh quay quanh Mặt Trời.

  • 1 Đánh giá

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Vị trí trái đất trong hệ mặt trời

Quan sát hình 5.1, em hãy :

  • Kể tên các hành tinh quay quanh Mặt Trời.
  • Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời. Theo thứ tự này, Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy?

Bài làm:

  • Các hành tinh quay quanh Mặt Trời: thiên vương tinh, mộc tinh, hải vương tinh, thổ tinh, hỏa tinh, thủy tinh, kim tinh, trái đất
  • Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời như sau: Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh. Theo thứ tự này, Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo