Quan sát hình 9.3 hãy: Xác định bảy mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất

 • 1 Đánh giá

Các mảng kiến tạo

Quan sát hình 9.3 hãy:

 • Xác định bảy mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất
 • Xác định ranh giới của hai mảng tách xa nhau và cho biết những mảng nào tách xa nhau?

Bài làm:

Bảy mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất là:

 • Mảng Bắc Mĩ
 • Mảng Nam Mĩ
 • Mảng Âu - Á
 • Mảng châu Phi
 • Mảng Nam Cực
 • Mảng Ấn - Úc
 • Mảng Thái Bình Dương.

Ranh giới của hai mảng tách xa nhau là đường màu xanh

Các mảng tách xa nhau là: Mảng châu Phi và mảng Ấn - Úc

 • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều