Hãy xác định các mùa ở vùng ôn đới bán cầu Nam trong các khoảng thời gian: Từ ngày 21/3 đến ngày 22/6, từ ngày 22/6 đến ngày 23/9, từ ngày 23/9 đến ngày 22/12, từ ngày 22/12 đến ngày 21/3

  • 1 Đánh giá

Hãy xác định các mùa ở vùng ôn đới bán cầu Nam trong các khoảng thời gian: Từ ngày 21/3 đến ngày 22/6, từ ngày 22/6 đến ngày 23/9, từ ngày 23/9 đến ngày 22/12, từ ngày 22/12 đến ngày 21/3

Bài làm:

Các mùa ở vùng ôn đới bán cầu Nam:

  • Từ ngày 21/3 đến ngày 22/6: Mùa thu
  • Từ ngày 22/6 đến ngày 23/9: Mùa đông
  • Từ ngày 23/9 đến ngày 22/12: Mùa xuân
  • Từ ngày 22/12 đến ngày 21/3: Mùa hạ
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều