Quan sát hình 18.2, hãy cho biết điều kiện để hình thành nước ngầm? Tại sao cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm?

 • 1 Đánh giá

Nước ngầm và băng hà

 • Quan sát hình 18.2, hãy cho biết điều kiện để hình thành nước ngầm

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà

 • Tại sao cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm?

Bài làm:

 • Điều kiện để hình thành nước ngầm là:
  • Nước mưa hay tuyết tan ngấm xuống đất và xuống sâu qua các tầng đá.
  • Bên dưới tầng chứa nước là đất sét hoặc vật liệu mịn không có khả năng thấm nước (tầng không thấm nước)
  • Tầng nước ngầm nằm giữa hai tầng không thấm nước.
 • Cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm vì nước ngầm có vai trò rất quan trọng. Nước ngầm được sử dụng nhiều trong đời sống và sản xuất. Đặc biệt ở các vùng khô hạn, nước ngầm trở thành nguồn tưới, biến càng hoang mạc thành những vùng nông nghiệp trù phú.

 • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều