Nước có ở những đâu trên Trái Đất? Ở đâu là nhiều nhất?

  • 1 Đánh giá

Các thành phần chủ yếu của thủy quyển

Nước có ở những đâu trên Trái Đất? Ở đâu là nhiều nhất?

Bài làm:

  • Nước có ở biển, đại dương, sông, hồ, băng hà, khí quyển, sinh vật, lỗ hổng của đất,...
  • Nướ có ở biển và đại dương là nhiều nhất , chiếm 97,2%

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều