Quan sát hình 2.2 và cho biết tờ lịch ghi ngày dương lịch là ngày nào, ngày âm lịch là ngày nào?

 • 1 Đánh giá

? (Trang 12 sgk cánh diều)

 • Quan sát hình 2.2 và cho biết tờ lịch ghi ngày dương lịch là ngày nào, ngày âm lịch là ngày nào?

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

 • Dựa vào sơ đồ hình 2.3, hãy giải thích khái niệm trước Công Nguyên và Công Nguyên.

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

 • Quan sát sơ đồ hình 2.4, hãy cho biết mỗi thập kỉ, thế kỉ và thiên niên kỉ là bao nhiêu năm.

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 2: Thời gian trong lịch sử

Bài làm:

 • Quan sát hình 2.2 và ta thấy: tờ lịch ghi ngày dương lịch là ngày 25/1, ngày âm lịch là ngày 1/1.
 • Dựa vào sơ đồ hình 2.3 ta thấy:
  • Trước Công Nguyên là thời điểm trước khi Giêsu được sinh ra
  • Công nguyên là kỷ nguyên bắt đầu (đơn vị tính bằng năm) tính theo năm chúa Giêsu ra đời.
 • Quan sát sơ đồ hình 2.4, ta thấy:
  • Một thập kỷ là 10 năm.
  • Một thế kỷ là 100 năm.
  • Một thiên niên kỷ là 1000 năm.

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều