Quan sát hình 2.2 và hình 2.3, hãy nhận xét về diaanj tích đảo Grin-len so với lục địa Nam Mỹ

  • 1 Đánh giá

Một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới

? Quan sát hình 2.2 và hình 2.3, hãy nhận xét về diện tích đảo Grin-len so với lục địa Nam Mỹ.

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

Bài làm:

Quan sát hình 2.2 và hình 2.3 em thấy:

  • Ở hình 2.2 khi phép chiếu bản đồ có dạng các đường kinh tuyến và vĩ tuyến đều là các đường thẳng thì diện tích đảo Grin-len nhỏ hơn không đáng kể so với lục địa Nam Mỹ.
  • Ở hình 2.3 khi phép chiếu bản đồ có các đường kinh tuyến chụm lại ở hai cực, các đường vĩ tuyến là những đường thẳng thì t thấy diện tích đảo Grin-len nhỏ hơn rất nhiều so với lục địa Nam Mỹ.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều