Hãy cho biết những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á?

  • 1 Đánh giá

2. Dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á

? (trang 14 sgk cánh diều)

Hãy cho biết những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á?

Bài làm:

Những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á:

  • Cuối thế kỉ XIX, trên đảo Gia-va (In-đô-nê-xi-a), các nhà khảo cổ phát hiện mẩu xương hóa thạch của người tối cổ có niên đại khoảng 2 triệu năm trước đặt tên là "Người Gia-va".
  • Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy:
    • Di cốt hóa thạch ở Pôn-a-ung (Mi-an-ma); Sa-ra-wak (Ma-lay-xi-a),...
    • Di chỉ đồ đá ở: A-ny-át (Mi-an-ma); Lang-spi-an (Cam-pu-chia); Kô-ta Tham-pan (Ma-lay-xi-a)...
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều