[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

  • 3 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 21: Lớp đất trên Trái Đất trang 175 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Từ nhỏ, khi tham quan ruộng, vườn, em đã biết cây muốn sống được phải có đất. Nếu đất tốt thì cây sinh trưởng và đơm hoa, kết trái tốt. Nếu đất xấu (nghèo chất dinh dưỡng thì phải bón phân cho đất. Lớp đất trên Trái Đất tuy mỏng nhưng nếu không có đất thì điều gì sẽ xảy ra?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Lớp đất trên Trái Đất

  • Hãy vẽ sơ đồ thể hiện các thành phần của đất?
  • Quan sát hình 21.2, hãy kể tên các tầng đất

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

=> Xem hướng dẫn giải

Một số nhóm đất chính

Đọc thông tin và quan sát hình 21.3, hãy:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

  • Kể tên một số loại đất chính ở đới nhiệt đới và xích đạo?
  • Xác định trên lược đồ sự phân bố của các loại đất này?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Kể tên và xách định trên hình 21.3 một số nhóm đất chính ở vùng cận nhiệt đới.

Câu 2: Quan sát hình 21.3, hãy cho biết ở nước ta có những nhóm đất nào?

Câu 3: Vì sao việc sử dụng cần đi đôi với việc bảo vệ và cải tạo tài nguyên đất?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 80 lượt xem