[Kết nối tri thức] Giải địa lí 6 bài: Câu hỏi và bài tập chương 4

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 4: Câu hỏi và bài tập chương 4 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1/Hãy vẽ sơ đồ nội dung bài học chương 4

=> Xem hướng dẫn giải

2/ Nêu một số việc cần làm để góp phần bảo vệ khí quyển

=> Xem hướng dẫn giải

3/ Hãy ghi lại bản tin dự báo thời tiết của một địa phương trong hai ngày gần nhau. Nêu sự thay đổi các yếu tố thời tiết giữa hai ngày đó

=> Xem hướng dẫn giải

4/Tìm thông tin về các đặc điểm khí hậu của Việt Nam và chia sẻ với các bạn

=> Xem hướng dẫn giải

5/ Hãy nêu một số việc làm cụ thể chúng ta cần thực hiện để giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu?

=> Xem hướng dẫn giải

6/ Nhà trường có tổ chức triển lãm về chủ đề "Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu", hãy thành lập một nhóm tham gia triển lãm đó

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem