Nêu một số việc cần làm để góp phần bảo vệ khí quyển

  • 2 Đánh giá

2/ Nêu một số việc cần làm để góp phần bảo vệ khí quyển

Bài làm:

2/ Một số việc cần làm để bảo vệ tầng khí quyển:

  • Giảm thải khí gây ô nhiễm, có hại với tự nhiên và con người vào khí quyển.
  • Hạn chế sử dụng xe cá nhân, tăng cường sử dụng xe đạp hoặc phương tiện giao thông công cộng.
  • Hạn chế sử dụng năng lượng hoá thạch, tăng cường và khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
  • Phát triển nông nghiệp xanh, công nghiệp xanh.
  • Hạn chế nạn phá rừng, tăng cường trồng cây xanh.
  • 531 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức