Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại có những đặc điểm gì nổi bật? Luyện tập và Vận dụng trang 43 Lịch Sử lớp 6

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Vận dụng trang 43 SGK Lịch sử và Địa lí 6 KNTT

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung đáp án chi tiết, chính xác cho câu hỏi Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại có những đặc điểm gì nổi bật - Lịch sử và Địa lí 6 sách KNTT.

Luyện tập và Vận dụng 1 trang 43 Lịch Sử lớp 6: Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại có những đặc điểm gì nổi bật? Những đặc điểm đó đã tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh quốc gia này?

Lời giải:

Điều kiện tự nhiên

Tác động đến sự hình thành của nền văn minh Trung Quốc

- Phía Đông giáp biển.

- Tiếp giáp với lãnh thổ của nhiều quốc gia/ khu vực khác.

- Thuận lợi cho sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia/ vùng lãnh thổ.

- Có sự hiện diện của các dòng sông lớn: Hoàng Hà và Trường Giang.

- Thuận lợi:

+ Cung cấp nguồn nước dồi dào; nguồn thủy sản phong phú.

+ Bồi tụ nên các đồng bằng rộng lớn, màu mỡ.

+ Là những tuyến giao thông huyết mạch, liên kết giữa các vùng, các khu vực trong cả nước.

- Khó khăn: đặt ra nhu cầu trị thủy.

- Các đồng bằng rộng lớn, màu mỡ, trù phú (do Hoàng Hà; Trường Giang bồi đắp phù sa)

- Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

- Nhờ có các đồng bằng phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào… nên chỉ cần sử dụng những công cụ lao động thô sơ, cư dân Trung Quốc đã có thể tạo ra một lượng sản phẩm lớn => điều kiện nảy sinh cho sự tư hữu tài sản và bóc lột đã xuất hiện => xã hội dần có sự phân hóa thành kẻ giàu – người nghèo.

=> Sự phân hóa giàu nghèo cùng với nhu cầu trị thủy đã thúc đẩy sự ra đời sớm của các nhà nước cổ đại ở Trung Quốc.

Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại có những đặc điểm gì nổi bật? được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây. Tham khảo thêm chuyên mục Giải Lịch sử và Địa lí 6 KNTT để nắm được đáp án những câu hỏi khác trong bài cũng như các bài học khác bám sát chương trình học theo SGK sách KNTT lớp 6.