Nêu nguyên nhân và mục đích và mục đích của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

  • 1 Đánh giá

2. Khởi nghĩa Bà Triệu

1/ Nêu nguyên nhân và mục đích của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

2/ Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

Bài làm:

1/ Nguyên nhân và mục đích của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu

  • Nguyên nhân: Đầu thế kỉ II, do chính sách cai trị hà khắc của chính quyền đô hộ nhà Ngô, phong trào đấu tranh của người Việt tiếp tục bùng nổ, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Bà Triệu
  • Mục đích: Chống lại ách thống trị, đòi lại đất nước, bảo vệ cuộc sống người dân

2/ Diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu:

  • Năm 248, từ căn cứ ở núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hoá), khởi nghĩa bùng nổ
  • Lực lượng nghĩa quân đã đánh hạ nhiều huyện lị, thành ấp ở Cửu Chân, Cửu Đức, Nhật Nam. Quan lại nhà Ngô từ thái thú đến huyện lệnh, huyện trưởng hoặc bị giết, hoặc bỏ trốn. Cuộc khởi nghĩa khiến cho toàn thể Giao Châu đều chấn động.
  • Trước tình hình đó, nhà Ngô đã cử 8 000 quân sang đàn áp. Do lực lượng quân Ngô quá mạnh, khởi nghĩa đã bị đàn áp, Bà Triệu anh dũng hi sinh tại khu vực núi Tùng (Thanh Hoá).
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức